KPFI projekta jaunumi (novembris-decembris 2012)

kpfi logoPar projekta Nr.KPFI-5/45 pasākumiem 2012. gada novembrī - decembrī

Projekta būvniecības darbi, kas netraucējot mācību procesu, skolā risinājās no 2012. gada maijā īdz 2012. gada oktobra vidum, deva būtisku ieguldījumu skolas mācību vides uzlabošanā. Rudens semestrī renovētajos mācību korpusos noritēja intensīvs mācību darbs, audzēkņiem apgūstot jaunas profesionālās un vispārizglītojošās prasmes un kompetences. 

Īstenotie projekta KPFI 5/45 būvdarbi un pasākumi, ko kopīgiem spēkiem kvalitatīvi veica energoauditori no SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs", arhitekti no SIA "Tursons" un tiešie būvdarbu izpildītāji no  SIA "YIT Celtniecība", nedotu skolai gaidīto energoefektivitāti, ja tās darbiniekiem un audzēkņiem nebūtu priekšzināšanas un iemaņas ēkas energoefektīvas ekspluatācijas jautājumos. Noslēdzot projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" īstenošanas pasākumus, skolas pedagogiem un darbiniekiem tika rīkots seminārs par ēkas energoefektīvas ekspluatācijas jautājumiem, kurā tika skartas energoefektīvas ekspluatācijas teorētiskie un praktiskie aspekti, tos ilustrējot ar svaigiem piemēriem no skolas ēkā veiktās termogrāfijas. Semināru, kas guva nedalītu klausītāju atsaucību, vadīja SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs" direktors, profesors Andris Jakovičs, kurš ir arī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas institūta mācībspēks - atzīta autoritāte procesu modelēšanas, tai skaitā, energoefektivitātes modelēšanas jomā.  

Novembrī notika arī otrs projekta publicitātes pasākums - Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncerts, kurā plašāka Rīgas publika tika informēta par īstenotajiem KPFI projekta pasākumiem skolas mācību vides uzlabošanā, kā arī izteikta skolas administrācijas pateicība pasākumā uzaicinātajiem viesiem - projekta īsenotājiem no uzņēmumiem SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs", SIA "Tursons", SIA "YIT Celtniecība" par godprātīgi veikto darbu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" īstenošanā.    

 

 

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair