Izglītības programma: Mūzikas vēsture un teorija (I kursam) 

I kursā

♫ solfedžo prasības atbilst vispārējo grupu prasībām solfedžo

♫ mūzikas literatūrā:

* redzesloka pārbaude (pārrunas par kultūras dzīvi utml.)

* iepriekš sagatavots divu komponistu (pēc paša izvēles – viens ārzemju, viens latviešu) daiļrades raksturojums ar mūzikas piemēru ilustrācijām

* rakstiska recenzija par kādu koncerta vai operas apmeklējumu

♫ vispārējās klavieres:

* polifonija

* izvērstas formas skaņdarbs

* miniatūra

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair