INTERREG IVA projekts

No 2011. gada septembra Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola piedalās Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IVA projektā "Baltijas jaunie mūziķi internacionālā kontekstā" (BYMIC, CB49). Projekta mērķis ir sekmēt jauno mūziķu profesionālo izaugsmi kolektīvās muzicēšanas jomā (kamermūzika, orķestra muzicēšana), kā arī veicināt kultūru saskarsmi Baltijas jūras reģiona tautu starpā.

  Projektā piedalās projekta vadošais partneris Katrineholmas pilsētas Municipalitātes Kultūras departaments, Zviedrija un projekta partneris 2 - Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Latvija. Projekta kopbudžets ir 468 000 eiro, budžetu 81,12% apmērā sedz Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonds (ERAF). Nacionālais līdzfinansējums ir 18,88% .

  Projekta ideja sakņojas vērotajā, ka jaunajiem mūziķiem, īpaši, no mazākām Eiropas valstīm, nav viegli lauzt profesionālās karjeras ceļu mūsdienu konkurences apstākļos. Lai gūtu vērā ņemamus starptautiskus panākumus, jaunajiem izpildītājmāksliniekiem var palīdzēt lielāka skatuves pieredze internacionālas auditorijas priekšā, kā arī jauni starptautiski kontakti ar mākslas, mūzikas dzīves organizētājiem.  

  Projekta aktivitātes ir vērstas uz projekta idejas iemiesošanu. Jaunajiem Latvijas un Zviedrija mūziķiem projektā tiek piedāvātas tādas aktivitātes kā meisterklases, konkursi, kursi un koncerti, kuras tiek īstenotas gados pārsvarā vēl jaunu, bet jau starptautiski atzītu aktīvi  koncertējošu mākslinieku-pedagogu vadībā.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair