Līgums par KPFI projektu


kpfi logo20. maijā stājās spēkā četru pušu līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēta projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" īstenošanu, ko parakstījušas LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SIA Vides investīciju fonds, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un LR Kultūras ministrija.

Puses vienojās par KPFI un Valsts budžeta finansējumu minētajam projektam, paredzot, ka projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz

1.  Oglekļa dioksīda efektivitātes rādītājs (kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto KPFI finansējumu), ne mazāks par 0,41 kg/CO2/Ls gadā;
2.  Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, ne mazāks par 94.74 tonnām CO2 gadā;
3.  Siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 75.10 kWh/mgadā.

Lai sasniegtu šos rādītājus EDMV ēkas četros korpusos (koncertzālē/foajē, vispārizglītojošo priekšmetu mācību korpusā, sporta zālē un pārejas korpusā uz sporta zāli) tiks veikti vienkāršotas renovācijas darbi, kuros paredzēta fasādes, jumta, cokola siltināšna un veco logu un durvju nomaiņa ar energoefektīviem jauniem. Projekta īstenošanas rezultātā skolā samazināsies siltumenerģijas patēriņš un uzlabosies mācību vide izglītības programmu īstenošanai.   

Paredzams, ka pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas, projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas izstrādes, līguma noslēgšanas ar būvdarbu iepirkuma konkursa uzvarētāju, renovēšanas darbi skolas ēkā notiks 2012. gada vasarā.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair