Kas ir tas, kas visspilgtāk raksturo Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas sniegto izglītību?

Tas ir ievērojams skolas absolventu īpatsvars mūsu zemes kultūras dzīves norisēs.

Visiemīļotākais no latviešu mūzikas klasiķiem Emīls Dārziņš (1875–1910) bija dedzīgs mūzikas kritiķis, kurš cīnījās pret apkārtējās sabiedrības mietpilsonisko gaumi, izvirzot visaugstākos mākslinieciskos ideālus. Alfrēds Kalniņš savās atmiņās par Dārziņu rakstījis:  „Viņš cildina tos, kam māksla nav vis modes lieta, sports vai laika kavēklis, bet kas viņu saprot, dziļi izjūt, viņā dzīvo, kam māksla ir dienišķa maize.” Kā teicis viņa amata brālis Jānis Zālītis: „Emīla Dārziņa siltā sirds piederēja jaunībai un  jaunības ideāliem”, tādēļ šķiet pilnīgi likumsakarīgi, ka Dārziņa vārdu  (kopš 1950. gada) nes mūzikas skola, kas seko šiem viņa ideāliem, jau 70 gadus audzinot Latvijas kultūrai augsti profesionālus dažādu specialitāšu mūziķus.

Mūziķa profesija prasa ne tikai talantu, bet arī neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu jau kopš agras bērnības, jo to nevar iemācīties pāris gadu laikā. Ir nepieciešami daudzi gadi, lai profesionāli  apgūtu  kāda instrumenta spēli un gūtu izpratni par izteiksmes iespējām bagāto skaņu mākslas pasauli. Emīla Dārziņa mūzikas skola nodrošina šo profesijas apguvi no sagatavošanas klases līdz pat vidusskolai, pie tam apvienojot to ar pilnvērtīgas vispārējās pamatizglītības un vidusskolas izglītības iegūšanu.

 Par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas dibināšanas laiku uzskata 1945. gada martu, kad pie toreizējās Latvijas Valsts konservatorijas  (tagadējās J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas)  izveidoja Īpaši apdāvināto bērnu mūzikas vidusskolu.  Skolas pastāvēšanas 70 gados vairākkārt mainījušies tās nosaukumi, pakļautības iestādes un administratīvais personāls, mainījušies pedagogi un audzēkņu sastāvs, bet nemainīga šo gadu garumā palikusi šīs skolas sūtība – izglītot un sagatavot audzēkņus ar spilgtām muzikālām un personības dotībām mūziķa profesijai un tālākām studijām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un citās pasaules mūzikas augstskolās.

Skolu šajos gados absolvējuši vairāk nekā 1300 jauno mūziķu, kuri uzsākuši  savu profesionālo karjeru, veidojuši un veido pamatsastāvu  mūsu profesionālajiem orķestriem, iesaistās kamermuzicēšanā un kļūst par mācībspēkiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un citās mūzikas mācību iestādēs, bet nereti atgriežas arī Dārziņskolā, lai turpinātu tās panākumiem bagāto darbu jauno mūzikas profesionāļu audzināšanā.

skats uz skolu1


emils darzins

Emīls Dārziņš (1875 - 1910)

 

 

 

 skola

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair