Sagatavošanas klase

EDMV sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus  1 un 2 gadu apmācības kursos. Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās. Visi audzēkņi apgūst mūzikas ābeci un pēc izvēles ritmikas mācību.

Uzņemšana 2016. gada 8. septembrī, 14:00

Vecāku sapulce 2016. gada 12. septembrī 17:00

 Pieteikties pie sk. Zaiga Lazdiņa 54. kabinetā vai pa telefonu 26425163.

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair