Izglītības programma: Pūšaminstrumentu spēle - vijoles, alta, čella, kontrabasa un arfas specialitātēs (2.- 9. klasei un I - III kursam) 

2. – 8. klasē

♫ 2 dažāda rakstura skaņdarbi

9. klasē

♫ izvērstas formas skaņdarbs (I vai II, III daļas)

♫ skaņdarbs

I, II kursā

♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)

♫ miniatūra

♫ gammas līdz 5 zīmēm (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords)

III kursā

♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)

♫ 2 miniatūras

♫ gammas bez ierobežojumiem (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords – pa 3, pa 4)

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair