Visi pedagogi

2010 mg 20100311 1580025763

Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu skolotāji

  Gatis Evelons    Gatis Evelons +371 26433032   

  Silva Krašauska-Krauze    Silva Krašauska-Krauze +371 26441598  

   Kristīne Kupča    Kristīne Kupča  +371 29172738  

  Gunārs Kļaviņš    Gunārs Kļaviņš +371 26182816  

  Mārtiņš Circenis    Mārtiņš Circenis  +371 29636577  

  Andris Arnicāns    Andris Arnicāns +371 29895923  

  Kārlis Jēkabsons    Kārlis Jēkabsons +371 26367980  

  Boļeslavs Voļaks    Boļeslavs Voļaks  +371 26116406  

  Dzintra Knābe    Dzintra Knābe  +371 29542347  

  Maija Zandberga    Maija Zandberga +371 26470195  

 

 Klavierspēles skolotāji

  Andrejs Bilalovs    Andrejs Bilalovs Speciālo klavieru nodaļas vadītājs, vispārējo klavieru pedagogs un stīgu nodaļas koncertmeistars

               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Dina Atte    Dina Atte  29146444   

  Sandra Jalaņecka    Sandra Jalaņecka Speciālo klavieru nodaļas pedagogs un stīgu instrumentu nodaļas koncertmeistare

                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Ligita Muižarāja    Ligita Muižarāja Klavieru nodaļas pedagogs 25993321   

  Sergejs Osokins    Sergejs Osokins   

  Lelde Paula    Lelde Paula  29396870  

  Iveta Pinkule    Iveta Pinkule Klavieru nodaļas pedagogs .29580681 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Ilze Treija    Ilze Treija Klavieru nodaļas pedagogs 29445202 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Vispārējo klavieru skolotāji

  Dina  Atte    Dina Atte     

  Benita Ābele    Benita Ābele     

  Andrejs Bilalovs    Andrejs Bilalovs Speciālo klavieru nodaļas vadītājs, vispārējo klavieru pedagogs un stīgu nodaļas koncertmeistars

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Zarema Ginsburga    Zarema Ginsburga    

  Sarma Kļava    Sarma Kļava    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Iveta Pinkule    Iveta Pinkule   Klavieru nodaļas pedagogs .29580681 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Inese Ramāne    Inese Ramāne     

  Inga Ramāne    Inga Ramāne   

  Dace Rijniece    Dace Rijniece  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Tatjana Zemniece    Tatjana Zemniece   

 

Mūzikas vēsture un teorija skolotāji

  Gunta Treija    Gunta Treija   - programmas vadītāja, mūzikas literatūra, harmonija

  Vineta Briede-Dzanuška    Vineta Briede-Dzanuška   - komisijas dadītāja, solfedžo, harmonija, polifonija

  Iveta Grunde    Iveta Grunde - mūzikas literatūra

  Anita Miķelsone    Anita Miķelsone - mūzikas literatūra, solfedžo

 Maija Kurme    Maija Kurme   - solfedžo

 Jeļena Ļebedeva    Jeļena Ļebedeva - formas mācība

 Mariana Gribinčika    Mariana Gribinčika - teorija, polifonija

 Mariana Gribinčika    Mariana Gribinčika - elementārteorija

 Pēteris Vasks    Pēteris Vasks - kompozīcija

  Imants Zemzaris    Imants Zemzaris - kompozīcija

  Inese Žune    Inese Žune - muzikaloģijas pamati, stīgu lociņinstrumentu vēsture

  Tatjana Voitova    Tatjana Voitova - teorija, harmonija

 

Sākumskolas mūzikas teorijas skolotāji

  Zaiga Lazdiņa    Zaiga Lazdiņa  

  Marina Gribinčika    Marina Gribinčika

  Ieva Rudzīte    Ieva Rudzīte

  Ginta Pētersone    Ginta Pētersone

  Ingrīda Upmace    Ingrīda Upmace

 

Kameransambļa un Koncertmeistaru skolotāji

  Aija Kuzmane   Aija Kuzmane

  Benita Ābele    Benita Ābele

  Ieva Sarja    Ieva Sarja

  Andris Pauls    Andris Pauls 

  Agne Sprūdža    Agne Sprūdža

 Rūdolfs Vanks    Rūdolfs Vanks

 

Stīgu instrumentu skolotāji / vijole, alts, arfa / 

  Nellija Sarkisjana    Nellija Sarkisjana  

  Inese Milzarāja    Inese Milzarāja

  Ināra Brīnuma    Ināra Brīnuma

  Igors Doriņš    Igors Doriņš 

  Ludmila Girska    Ludmila Girska 

  Olga Isakova    Olga Isakova 

  Katrīna Krašauska-Krauze    Katrīna Krašauska-Krauze 

  Romāns Šnē    Romāns Šnē 

  Ieva Šablovska    Ieva Šablovska 

 

Stīgu instrumentu skolotāji / čelss, kontrabass / 

  Dace Pūce    Dace Pūce

  Ivars Bezprozvanovs    Ivars Bezprozvanovs

  Sergejs Brīnums    Sergejs Brīnums

  Diana Ozoliņa    Diana Ozoliņa 

  Maija Prēdele    Maija Prēdele 

  Agne Sprūdža    Agne Sprūdža 

  Katrīna Krašauska-Krauze    Katrīna Krašauska-Krauze 

  Romāns Šnē    Romāns Šnē 

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu skolotāji 

  Jolanta Lapiņa    Jolanta Lapiņa

  Laila Kampe    Laila Kampe

  Māra Kauliņa - Pērkona    Māra Kauliņa - Pērkona

  Iveta Dreiblate    Iveta Dreiblate

  Dzintra Lazda    Dzintra Lazda 

  Gundega Bigestāne    Gundega Bigestāne

  Zane Plēpe    Zane Plēpe

  Jānis Šķesteris    Jānis Šķesteris

  Ilze Trautmane    Ilze Trautmane

  Aija Zvaigzne    Aija Zvaigzne

 Sandra Pētersone - Bērziņa    Sandra Pētersone - Bērziņa

 

 

Svešvalodu, vēstures un kultūras vēstures skolotāji 

  Inga Ļipuncova    Inga Ļipuncova

  Ingūna Strautmane    Ingūna Strautmane

  Jevgēnija Laizāne    Jevgēnija Laizāne

  Aija Strautiņa    Aija Strautiņa

  Aīda Fedotova    Aīda Fedotova

  Aija Zvaigzne    Aija Zvaigzne

  Alla Sidorina    Alla Sidorina

  Aļona Zaiceva    Aļona Zaiceva

  Marija Ostrovska    Marija Ostrovska

  Elita Dumpe    Elita Dumpe

  Edīte Krole - Gaišute    Edīte Krole - Gaišute

 

Sākumskolas, sporta un vizuālās mākslas skolotāji 

  Edīte Krole-Gaišute    Edīte Krole-Gaišute  

  Anda Baltmugure    Anda Baltmugure

  Baiba Leimane    Baiba Leimane  

  Tatjana Korpačova    Tatjana Korpačova

  Ludmila Orlova    Ludmila Orlova

  Aija Feldberga    Aija Feldberga

  Artūrs Piļinovičs    Artūrs Piļinovičs

  Dace Šica    Dace Šica

 Sigita Blumfelde    Sigita Blumfelde

 Sandra Pētersone - Bērziņa    Sandra Pētersone - Bērziņa

 

Dzimtās valodas un literatūras skolotāji 

  Irita Brūvere    Irita Brūvere  

  Gaļina Mitrofanova    Gaļina Mitrofanova

  Tatjana Rižova    Tatjana Rižova

  Daiga Šmidberga    Daiga Šmidberga

  Marianna Zēberga    Marianna Zēberga

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair