Izglītības programma: Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (2.-9. klasei un I un III kursam) 

2. , 3. klasē

♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Baha mazā prelūdija)

♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa, variācijas)

♫ etīde

♫ liriska rakstura skaņdarbs

4. klasē

♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 2 balsīga invencija)

♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)

♫ etīde

♫ liriska rakstura skaņdarbs

5. klasē

♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija)

♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)

♫ etīde

♫ liriska rakstura skaņdarbs

6. klasē

♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija vai no Mazām prelūdijām un fūgām)

♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I daļa)

♫ 2 etīdes (viena no K. Černi op.299)

♫ liriska rakstura skaņdarbs

7. klasē

♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)

♫ pārējais kā 6. kl.

8. klasē

♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs Franču svītas, LTK I / II)

♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I vai II, III daļas)

♫ 2 etīdes (viena ieteicama oktāvu tehnikā)

♫ liriska rakstura skaņdarbs

9. klasē

♫ polifons skaņdarbs (piem., J.S. Bahs / D. Šostakovičs)

♫ pārējais kā 8. kl.

I kursā

♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)

♫ klasiskās sonātes I daļa

♫ 2 etīdes (viena no tām – dubultnošu tehnikā)

♫ liriska rakstura skaņdarbs

II kursā

♫ polifons skaņdarbs ♫ izvērstas formas skaņdarbs

♫ lirisks skaņdarbs

III kursā

♫ polifons skaņdarbs (ieteicams XX gs.)

♫ izvērstas formas skaņdarbs

♫ koncertetīde vai virtuozs skaņdarbs

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair