Uzņemšanas prasības: Valsts valodā (visām klasēm un kursiem)

Tiek pārbaudītas prasmes un iemaņas:

* ortogrāfijā (vārdu pareizrakstībā)

* interpunkcijā (pieturzīmju lietojumā)

* valodas kultūrā (stilistika, vārdu nozīme)

Pārbaudījumi tiek veidoti, balstoties uz iepriekšējās klasēs apgūto vielu

* Jāuzraksta neliela apjoma (150 v.) darbs Es stāstu par sevi, kurā pārbauda skolēna rakstīšanas un domu izteikšanas prasmi kopumā.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair