Dārziņskolas teorijas nodaļā darbojas mūzikas prātnieki un pratnieki, lai atrisinātu vissarežģītākos mūzikas sudoku, jo galu galā mūzikas teorijas apgūšana ir īsts prāta fitness!

Pati nodaļa ir daudzkrāsaina mozaīka, jo tajā darbojas daudzi pedagogi dažādās specialitātēs: teorijas nodaļā apgūstam solfedžo, mūzikas literatūras, elementārteorijas, harmonijas, polifonijas, formas un jaunāko laiku mūzikas valodas specifiku, attīstot visas maņas, kas nepieciešamas, lai mūzikas valodā orientētos kā dzimtajā.

Maza, taču nozīmīga ir arīdzan speciālā nodaļa, kurā tiek sagatavoti topošie muzikologi un komponisti (šo nodaļu pabeiguši tādi lielie komponistu vārdi kā Andris Dzenītis, Juris Karlsons, Georgs Pelēcis, Jānis Petraškevičs, Imants Zemzaris, kā arī muzikologi Ilma Grauzdiņa, Liene Jakovļeva, Inese Lūsiņa, Gita Lancere, Ingrīda Zemzare…).
Nozīmīga personība teorijas nodaļai ir arīdzan komponists Pēteris Vasks: savlaik gan beidzis kontrabasa klasi, bet vēlāk Dārziņskolā atgriezies, lai pasniegtu kompozīciju.

Spilgtu atmosfēru par teorijas nodaļu radījis izcilais komponists un Dārziņskolas teorijas nodaļas absolvents Pēteris Plakidis citātā no grāmatas “Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola 1945–2005”:
Es lepojos ar to, ka sapratos ar profesoru Ludvigu Kārkliņu ļoti labi. Viņš bija ārkārtīgi prasīgs, līdz pat nežēlīgumam, bet tas deva labu skolu. Uz šo skolu atnācu ar ļoti vājām solfedžo iemaņām, bet skolotāja Regīna Juroveca prata no ikviena panākt augstu zināšanu līmeni. Mūzikas literatūras skolotāja Brigita Briede bija iedvesmojoša personība, skaļa, par sevi pārliecināta un prata pārliecināt arī citus. Viņai piemita harisma, iejūtība, prasme uzlabot garastāvokli, kad tas ir nošļucis, par ko esmu viņai ļoti pateicīgs.
Lai gan savā teiktajā komponists min leģendārus pedagogus, kuri skolā vairs nestrādā, Plakida uzburtā atmosfēra tikpat labi varētu raksturot teorijas nodaļu šodien.

Pedagogu sniegtās zināšanas noder visiem skolas audzēkņiem kā pamats, uz kura būvēt izpratni par mūzikas uzbūvi, tās vēsturisko attīstības gaitu, un tas ir būtiski jebkuram profesionālam mūziķim.

Mūzikas vēstures un teorijas nodaļa


Tatjana Voitova

Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas vadītāja

Solfedžo, harmonija

tatjana.voitova@nmv.lv


Anna Marta Burve

Mūzikas literatūra, elementārteorija, muzikoloģijas pamati

anna.marta.burve@nmv.lv


Marina Gribinčika

Solfedžo, koris, kompozīcija

marina.gribincika@nmv.lv


Iveta Grunde

Mūzikas literatūra

iveta.grunde@nmv.lv


Jūlija Jonāne

Harmonija, pirmsbaroka mūzikas praktikums

julija.jonane@nmv.lv


Zane Leimane

Solfedžo

zane.leimane@nmv.lv


Jeļena Ļebedeva

Mūzikas forma

jelena.lebedeva@nmv.lv


Anita Miķelsone

Mūzikas literatūra un solfedžo

anita.mikelsone@nmv.lv


Evija Skuķe

Kompozīcija, solfedžo, polifonija, instrumentācijas pamati, digitālā notācija, jaunāko laiku mūzikas valoda

evija.skuke@nmv.lv


Gunta Treija

Mūzikas literatūra

gunta.treija@nmv.lv


Uģis Pētersons

Koncertmeistars 

ugis.petersons@nmv.lv


Mārīte Junita Apsīte 

Ritmika, solfedžo, koris

maritejapsite@inbox.lv 


Ginta Pētersone 

Ritmika

gintapetersone@inbox.lv 


Ingrīda Upmace 

Solfedžo

iumans@inbox.lv 


Zaiga Lazdiņa-Radziņa 

Sākumskolas teorijas nodaļas vadītāja

Solfedžo, koris

zaigalazdina@inbox.lv