Ieskats skolas vēsturē

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola dibināta 1945. gadā kā īpaši apdāvināto audzēkņu mūzikas vidusskola pie Latvijas Valsts Konservatorijas. Sākot ar 1992. gadu skolas nosaukums ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Emīla Dārziņa mūzikas skola. Kopš 2002. gada skolu sauc par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu (saīsināti – EDMV).

    Skola ir valsts nozīmes vidējā profesionālā mākslas mācību iestāde, kas pastāvēšanas gados sniegusi nozīmīgu devumu Latvijas kultūrai. Skola atrodas Latvijas Kultūras ministrijas pārziņā.