Metodiskie materiāli mūzikas teorijā

Dzintra Knābe


Ginta Pētersone


Gunta Treija


Ilze Treija


Evija Skuķe


Tatjana Voitova


Ieva Šmite


Agneta Bērziņa


Pāvels Račiks


Anita Godiņa, Sarma Kļava

  • Metodiskais materiāls klavierspēlē –Etīdes klavierspēles iesācējiem . Krājums pieejams PIKC NMV EDMS bibliotēkā. Satura radītājs [1] [2]


Dace Rijiniece


Anita Miķelsone


  • Metodiskais materiāls mūzikas literatūrā – Operas “Boriss Godunovs” apraksts, Operas “Boriss Godunovs”, Modests Musorgskis ceļvedis


Dace Pūce

Iveta Grunde

Jūlija Jonāne

Marina Gribinčika

PIKC NMV EDMS audzēkņu veidotie metodiskie materiāli

Evelīna Jēkabsone II a kurss

Metodiskie materiāli vispārizglītojošos mācību priekšmetos 

Ieva Āne- Miķelsone


Jolanta Lapiņa


Laila Kampe