Metodiskais darbs


Metodiskie materiāli mūzikas teorijā


Ginta Pētersone – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā –  Spēles un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”.


Ginta Pētersone  – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā  – “Rythm echocs”.


Ilze Treija – Metodiskais materiāls klavierspēlē – “Muzikālo un tehnisko iemaņu veidošana darbā ar iesācējiem”. 


Evija Skuķe2019. gada 9. klases ieskaites rakstiskais darbs Elementārteorijā.


Evija Skuķe – Stingrā stila rakstības likumi Polifonijā.


Evija Skuķe – Disonanto intervālu tabula Solfedžo (vidusskolai).

Tatjana VoitovaMūzikas termini – skaņdarbu analīzei.


Tatjana Voitova – Akordu enharmonismi (solfedžo un harmonijai vidusskolā)pmVII7, V7 , VII7, VII7, V7-5, V7+5,V7+5


Tatjana VoitovaKD – Tonalitāšu zīmes un burtu nosaukumi (solfedžo 6.klase).


Tatjana Voitova – KD – žanri (solfedžo 5., 6.klase)


Tatjana VoitovaIntervālu un akordu secības (Solfedžo I kursa 1.sem) P


Ieva Šmite – Metodiskais materiāls klavierspēlē  – “Laikmetīgās mūzikas krājums klavierēm”. Viss krājums pieejams PIKC NMV EDMS mūzikas bibliotēkā – (Apraksts – PDF↓)


Agneta Krilova-Bērziņa – Metodiskais materiāls izglītības metodiķa darbā – zinātniski pētnieciskais darbs – “Pārmaiņu vadība Latvijas kultūrizglītībā profesionālās izglītības kompetences centru sistēmā”.


Pāvels Račiks – metodiskais materiāls klavierspēlē – Džeza transkripciju krājums klavierēm. Krājums pieejams PIKC NMV EDMS bibliotēkā. PDF


Vispārizglītojošie priekšmeti


Ieva Āne-Miķelsonemetodiskais darbs latviešu valodā un literatūrāDziesmas par saliktu teikumu.


Ieva Āne-Miķelsonemetodiskais darbs latviešu valodā un literatūrāMateriālu kopa par dzeju.