Metodiskais darbs


Metodiskie materiāli mūzikas teorijā

Gunta Treija  – metodiskais darbs mūzikas teorijā –  Krustvārdu mīklas mūzikas literatūrā

 

Dzintra Knābe – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā

Ieteicamais repertuārs un prasības vidusskolas izglītojamajiem IP Sitaminstrumentu spēle – https://1drv.ms/w/s!Ao3sMqkOfmoPkcxwVrfpRxLP-dsCcw?e=TAco7S


Ginta Pētersone – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā –  Spēles un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”.


Ginta Pētersone  – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā  – “Rythm echocs”.


Ilze Treija – Metodiskais materiāls klavierspēlē – “Muzikālo un tehnisko iemaņu veidošana darbā ar iesācējiem”. 


Evija Skuķe – 2019. gada 9. klases ieskaites rakstiskais darbs Elementārteorijā.

Vertikāli pārstatāmais kontrapunkts – https://1drv.ms/b/s!Ao3sMqkOfmoPkcxujQrqW-HzYiuVzA

Intervālu pielīdzināšana – https://1drv.ms/b/s!Ao3sMqkOfmoPkcxujQrqW-HzYiuVzA

II pakāpes septakords,tā apvērsumi un atrisinājumi – https://1drv.ms/b/s!Ao3sMqkOfmoPkcxtq5Jt29WDfb3BzA


Evija Skuķe – Stingrā stila rakstības likumi Polifonijā.


Evija Skuķe – Disonanto intervālu tabula Solfedžo (vidusskolai).

Tatjana Voitova – Mūzikas termini – skaņdarbu analīzei.


Tatjana Voitova – Akordu enharmonismi (solfedžo un harmonijai vidusskolā) – pmVII7V7 , VII7VII7V7-5V7+5,V7+5


Tatjana Voitova – KD – Tonalitāšu zīmes un burtu nosaukumi (solfedžo 6.klase).


Tatjana Voitova – KD – žanri (solfedžo 5., 6.klase)


Tatjana Voitova – Intervālu un akordu secības (Solfedžo I kursa 1.sem) P


Ieva Šmite – Metodiskais materiāls klavierspēlē  – “Laikmetīgās mūzikas krājums klavierēm”. Viss krājums pieejams PIKC NMV EDMS mūzikas bibliotēkā – (Apraksts – PDF↓)


Agneta Krilova-Bērziņa – Metodiskais materiāls izglītības metodiķa darbā – zinātniski pētnieciskais darbs – “Pārmaiņu vadība Latvijas kultūrizglītībā profesionālās izglītības kompetences centru sistēmā”.


Pāvels Račiks – metodiskais materiāls klavierspēlē – Džeza transkripciju krājums klavierēm. Krājums pieejams PIKC NMV EDMS bibliotēkā. PDF


Anita Godiņa, Sarma Kļava – metodiskais materiāls klavierspēlē –
Etīdes klavierspēles iesācējiem . Krājums pieejams PIKC NMV EDMS bibliotēkā. Satura radītājs [1] [2]


Dace Rijniece – metodiskais materiāls klavierspēlē –
Skaņdarbu krājums 1.klasei -Vispārējo klavieru nodaļā . Krājums pieejams PIKC NMV EDMS bibliotēkā. Satura radītājs [1]


Anita Miķelsone – metodiskais materiāls mūzikas literatūrā – Operas “Boriss Godunovs” apraksts, Operas “Boriss Godunovs”, Modests Musorgskis ceļvedis


Dace Pūce – stīgu instrumentu nodaļa. Tehniskās ieskaites prasību minimums čella specialitātē


Vispārizglītojošie priekšmeti


Ieva Āne-Miķelsone – metodiskais darbs latviešu valodā un literatūrā – Dziesmas par saliktu teikumu.


Ieva Āne-Miķelsone – metodiskais darbs latviešu valodā un literatūrā – Materiālu kopa par dzeju.


Jolanta Lapiņa – metodiskais darbs matemātikā – Matemātikas uzdevumi 5.klasei


Laila Kampe – metodiskais darbs matemātikā – Video pamacības CE uzdevumu risināšanā