Mūzika
  • Ginta Pētersone  – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā – Spēles un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”. ⇓ PDF
  • Ginta Pētersone  – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā  – “Rythm echocs”. ⇓ PDF
  • Ilze Treija – Metodiskais materiāls klavierspēlē – “Muzikālo un tehnisko iemaņu veidošana darbā ar iesācējiem”. ⇓ PDF
  • Evija Skuķe – 2019. gada 9. klases ieskaites rakstiskais darbs Elementārteorijā ⇓ PDF
  • Evija Skuķe – Stingrā stila rakstības likumi Polifonijā ⇓ PDF
  • Evija Skuķe – disonanto intervālu tabula Solfedžo (vidusskolai) ⇓ PDF
  • Tatjana Voitova – Mūzikas termini- skaņdarbu analīzei PDF
  • Tatjana Voitova – Akordu enharmonismi (solfedžo un harmonijai vidusskolā) –
  • pmVII7
  • V7
  • VII7
  • V7-5
  • V7+5
  • Tatjana Voitova – KD – tonalitāšu zīmes un burtu nosaukumi (solfedžo 6.klase)PDF
  • Tatjana Voitova – KD – žanri (solfedžo 5., 6.klase)PDF
  • Tatjana Voitova – intervālu un akordu secības (solfedžo I kursa 1.sem PDF
  • Ieva Šmite  – Metodiskais materiāls klavierspēlē  – “Laikmetīgās mūzikas krājums klavierēm”. Viss krājums pieejams PIKC NMV EDMS mūzikas bibliotēkā – PDF

  • Agneta Krilova-Bērziņa – Metodiskais materiāls izglītības metodiķa darbā – zinātniski pētnieciskais darbs “Pārmaiņu vadība Latvijas kultūrizglītībā profesionālās izglītības kompetences centru sistēmā”.  – PDF

Vispārizglītojoši priekšmeti