Mūzika
  • Ginta Pētersone  – Metodiskais materiāls mūzikas teorijāSpēles un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”. ⇓ PDF
  • Ginta Pētersone  – Metodiskais materiāls mūzikas teorijā  – “Rythm echocs”. ⇓ PDF
  • Ilze Treija Metodiskais materiāls klavierspēlē“Muzikālo un tehnisko iemaņu veidošana darbā ar iesācējiem”. ⇓ PDF
Vispārizglītojoši priekšmeti