2019.gada 22.oktobrī

Profesionālās pilnveides kursi mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem

Darba kārtībaFails

Prasības solfedžo stājoties 9.klasēFails

Prasības solfedžo stājoties I kursāFails

Mūzikas literatūras iestājeksāmenu prasībasFails

PREZENTĀCIJAS

Zane Leimane Diktāta (ie)mācīšana

Anita MiķelsoneMūzikas literatūras problēmas un izaicinājumi

Iveta Grunde Mūzikas literatūras problēmas un izaicinājumi

Ginta PētersoneRitmikas kā mācību priekšmeta stimulējošā nozīme muzikālās izglītības procesā

Inese ŽuneLatviešu mūziķi studiju ceļos 19.gs. beigās un pirmās Latvijas brīvvalsts laikā

Evija Skuķe un Anna Marta BurvePutni latviešu komponistu galvās / Rakstības stili un jaunā notācija