Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagogu saraksts

Skolā kopumā strādā xx daudzums pedagogu… Mūzikas nodaļās strādā…..

Klavieru nodaļa

 • Andrejs Bilalovs
  Speciālo klavieru nodaļas vadītājs.
  Klavierspēles skolotājs.
  Stīgu instrumentu nodaļas (vijoles) koncertmeistars.
  E-pasts: a.bilalovs@gmail.com
 • Iveta Pinkule
  Klavierspēles skolotāja.
  Čello nodaļas koncertmeistare.
  E-pasts: ivetapinkule@msn.com
  Tel: +371 295 80 681
 • Rūdols Vanks
  Klavierspēles skolotājs.
  E-pasts: rudolfsvanks@gmail.com
 • Dina Atte
  Klavierspēles skolotāja.
  e-pasts: dina.atte@gmail.com
  tel: 291 46 444
 • Lelde Paula
  Klavierspēles skolotāja. Klavieransambļa vadītāja.
  Vijoles un čello nodaļas koncertmeistare.
  E-pasts: leldepaula@inbox.lv
 • Sandra Jalaņecka
  Stīgu nodaļas koncertmeistare.
  Klavierspēles skolotāja.
  E-Pasts: sandra.jalanecka@gmail.com
  Tel: +371 268 897 12
 • Ilze Treija
  Pianisma vēstures pasniedzēja.
  Klavierspēles skolotāja.

  E-pasts: itreija@inbox.lv
  Tel: +371 294 452 02

 • Ligita Muižarāja
  Klavierspēles skolotāja.
  E-pasts: ligitamuizaraja@inbox.lv
 • Sergejs Osokins
  Klavierspēles skolotājs
  Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris,
  Mākslas zinātņu doktors,
  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors
  Tel: +371 292 31 116