Visi pedagogi


Klavieru nodaļa


Rūdolfs Vanks
Klavieru nodaļas vadītājs.
Klavierspēles skolotājs .
E-pasts: rudolfsvanks@gmail.com


Andrejs Bilalovs
Klavierspēles skolotājs.
Stīgu instrumentu nodaļas (vijoles) koncertmeistars.
E-pasts: a.bilalovs@gmail.com


Lelde Paula
Klavierspēles skolotāja. Klavieransambļa vadītāja.
Vijoles un čello nodaļas koncertmeistare.
E-pasts: leldepaula@inbox.lv


Sergejs Osokins
Klavierspēles skolotājs
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris,
Mākslas zinātņu doktors,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors
Tel: +371 292 31 116


Ligita Muižarāja
Klavierspēles skolotāja.
E-pasts: ligitamuizaraja@inbox.lv


Lelde Paula
Klavierspēles skolotāja. Klavieransambļa vadītāja.
Vijoles un čello nodaļas koncertmeistare.
E-pasts: leldepaula@inbox.lv


Sandra Jalaņecka
Stīgu nodaļas koncertmeistare.
Klavierspēles skolotāja.
E-Pasts: sandra.jalanecka@gmail.com
Tel: +371 268 897 12


Ilze Treija
Pianisma vēstures pasniedzēja.
Klavierspēles skolotāja.
E-pasts: itreija@inbox.lv
Tel: +371 294 452 02


Iveta Pinkule
Klavierspēles skolotāja.
Čello nodaļas koncertmeistare.
E-pasts: ivetapinkule@msn.com
Tel: +371 295 80 681


Stīgu instrumentu nodaļa


Nelija Sarkasjana
Izglītības programmas
Stīgu instrument spēle (vijole, alts, arfa) vadītāja,
vijolspēles skolotāja,
Sīgu nodaļas koncertmeistars
E-pasts: sanell@mail.ru
Tel.: 26864914


Dace Pūce
Izglītības programmasspēle (Čells, kontrabass) vadītaja
Čella spēles skolotāja
E-pasts: dace_puce@inbox.lv
Tel.: 2 975 19 17


Inese Milzarāja
Vijolspēles skolotāja, vijolnieku ansamblis
E-pasts: inese.milzaraja@jvlma.lv
Tel.: 29190414


Ivars Bezprozvanovs
Ivars Bezprozvanovs
Čella spēles skolotājs, čellistu ansamblis
E-pasts: ivarscello@gmail.com
Tel.: 28699522


Olga Isakova
Vijolspēles skolotāja
E-pasts: olgaisakova24@gmail.com
Tel.: 29562677


Sandra Jalaņecka
Stīgu nodaļas koncertmeistare.
Klavierspēles skolotāja.
E-Pasts: sandra.jalanecka@gmail.com
Tel: +371 268 897 12


Inese Štrāle
Vijolspēles skolotāja
Tel.: 29775069


Andrejs Bilalovs
Klavierspēles skolotājs.
Stīgu instrumentu nodaļas (vijoles) koncertmeistars.
E-pasts: a.bilalovs@gmail.com


Agne Sprūdža
Čella spēles skolotāja
E-pasts: maija.predele@inbox.lv
Te.: +371 2 999 58 57


Einārs Upatnieks
Kontrabasa spēles skolotājs
E-pasts: operabass@inbox.lv
Tel.: 29195691


Inese Žune
Inese Žune
Lociņinstrumentu spēles vēstures skolotāja, muzikoloģijas pamatu skolotāja
E-pasts: inese.zune@rmm.lv
Tel.: 26547049


Iveta Pinkule
Klavierspēles skolotāja.
Čello nodaļas koncertmeistare.
E-pasts: ivetapinkule@msn.com
Tel: +371 295 80 681


Romāns Šnē
Vijolspēles skolotājs
Tel.: 29365897


Sergejs Brīnums
Sergejs Brīnums
Kontrabasa spēles skolotājs
Tel.: 29512321


Agne Sprūdža
Čella spēles skolotāja
Tel.: 25547371
agne.sprudza@inbox.lv


Beāte Račko
Vijoles spēles skolotāja
E-Pasts:
Tel.: +371 26 747 333


Ināra Brīnuma
Alta spēles skolotāja
Tel: +371 220 81 7 31


Inita Neilande
Arfas spēles skolotāja
Tel.: 29417379


Katrīna Krašauska – Krauze
Alta spēles skolotāja
Tel.: 29103006


Romāns Trautmans
Čella spēles skolotājs
E-pasts: allegro-2@inbox.lv
Tel.: 29812504


Lilija Sarkasjana
Stīgu nodaļas koncertmeistars


Ludmila Girska
Vijolspēles skolotāja
E-pasts: ludmilagirska@hotmail.com
Tel.: 26129061


Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa


Gatis Evelons
izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle vadītājs, mežraga spēles skolotājs, mežragu kvartets
E-pasts: simpfoniskais@inbox.lv
Tel.: +371 264 33 0 32


Dita Krenberga
flautas spēle
E-pasts:
Tel.:


Mārtiņš Circenis
klarnetes spēles skolotājs
E-pasts:
Tel.: +371 296 365 77


Aivars Krūmiņš
trompetes spēles skolotājs
E-pasts:
Tel.:


Boļeslavs Voļaks
Trombona spēles skolotājs
E-pasts: volaks@inbox.lv
Tel.: +29 66 92 01


Jānis Rinkulis
Koncertmeistars
E-pasts:
Tel.:


Inese Ramāne
Koncertmeistars
E-pasts:
Tel.:


Silva Krašauska-Krauze
flautas spēles skolotāja, flautu kvartets
E-pasts: silva.epasts@gmail.com
Tel.: +2644 15 98


Kristīne Kupča
obojas spēles skolotājs, ansamblis, pūšaminstrumentu vēsture
E-pasts: kristine.kupca@early.com
Tel.: +291 727 38


Andris Arnicāns
fagota spēles skolotājs
E-pasts:
Tel.: +371 298 959 23


Artūrs Hrustaļovs
trombona spēles skolotājs, ansamblis
E-pasts:
Tel.:


Roksana Kenžejeva
Koncertmeistars
E-pasts:
Tel.:


Inga Ramāne
Koncertmeistars
E-pasts:
Tel.:


Maija Zandberga
flautas spēles skolotājs, ansamblis
E-pasts: maija.zandberga@gmail.com
Tel.: +371 264 70 195


Gunārs Kļaviņš
Klarnetes spēles skolotājs
Klarnešu kvartets
E-pasts: gunars.epasts@gmail.com
Tel.: +371 261 828 16


Dzintra Knābe
sitaminstrumentu spēles skolotāja, ansamblis
E-pasts: dzintra_knabe@inbox.lv
Tel.: +371 295 423 47


Ieva Sarja
Koncertmeistars
E-pasts:
Tel.:


Ģirts Bīrītis
Koncertmeistars
E-pasts:
Tel.:


Mūzikas teorijas nodaļa


Gunta Treija
izglītības programmas Mūzikas vesture un teorija vadītāja, mūzikas literatūras skolotāja
Harmonijas skolotāja
E-pasts: gunta.treija@inbox.lv
Tel.: +371 295 147 86


Anita Miķelsone
olfedžo, mūzikas literatūras skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Jeleņa Ļebedeva
Formas mācību skolotāja
E-pasts:
Tel.: +371 260 734 19


Pēteris Vasks
Kompozīcijas skolotājs
E-pasts:
Tel.: +371 2911 52 46


Ingrīda Upmace
Solfedžo skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Zane Leimane
Solfedžo
E-pasts:
Tel.:


Tatjana Voitova
solfedžo, harmonijas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Evija Skuķe
solfedžo, polifonijas, elementārteorijas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Ginta Pētersone
Ritmikas skolotāja
E-pasts: gintapetersone@inbox.lv
Tel.: +371 29100 755


Imants Zemzaris
E-pasts:673 249 26
Tel.:


Zaiga Lazdiņa- Radziņa
Solfedžo skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Iveta Grunde
mūzikas literatūras skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Evija Vecumniece
harmonijas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Marina Gribinčika
Solfedžo
Kompozīcijas skolotāja
E-pasts: marina.gr@inbox.lv
Tel.:


Inese Žune
Lociņinstrumentu spēles vēstures skolotāja
Mūzikoloģijas pamatu skolotāja
E-pasts: inese.zunermm.lv
Tel.:+371 265 470 49


Anna Marta Burve
Mūzikas literatūra
E-pasts:
Tel.:


Koncertmeistaru klases un kameransambļu nodaļa


Aija Kuzmane
Metodiskās komisijas Koncertmeistaru klase un Kameransamblis vadītāja
Koncertmeistaru klases skolotāja
E-pasts:aijeens@inbox.lv
Tel.: +371 259 936 72


Andris Pauls
Kameransambļu skolotājs
E-pasts:
Tel.:


Rūdolfs Vanks
Klavieru nodaļas vadītājs.
Klavierspēles skolotājs .
E-pasts: rudolfsvanks@gmail.com


Ieva Sarja
Kameransabļu skolotāja
E-pasts: ieva.klav@gmail.com
Tel.:


Kristīne Paula
E-pasts:
Tel.:


Vispārējo klavieru nodaļa


Andrejs Bilalovs
Klavierspēles skolotājs
Stīgu instrumentu nodaļas (vijoles) koncertmeistars
E-pasts: a.bilalovs@gmail.com
Tel.:


Inga Ramāne
Vispārējo klavieru skolotāja
E-pasts: inga.ramane@inbox.lv
Tel.: 29675974


Ligita Muižarāja
Klavierspēles skolotāja
E-pasts: ligitamuizaraja@inbox.lv
Tel.: 25993321


Sarma Kļava
Metodiskās komisijas Vispārējās klavieres vadītāja, vispārējo klavieru skolotāja
Vispārējo klavieru skolotāja
E-pasts: sarma.klava@gmail.com
Tel.: 261 78 78 1


Dace Rijniece
Vispārējo klavieru skolotāja
E-pasts: dacerijniece@inbox.lv
Tel.: 29545529


Iveta Pinkule
Klavierspēles skolotāja.
Čello nodaļas koncertmeistare.
E-pasts: ivetapinkule@msn.com
Tel: +371 295 80 681


Rūdolfs Vanks
Klavieru nodaļas vadītājs.
Klavierspēles skolotājs .
E-pasts: rudolfsvanks@gmail.com


Segejs Osokins
Klavierspēles skolotājs
Tel.: 29231116


Zarema Ginsburga
Vispārējo klavieru skolotāja
Tel.: 27110047


Inese Ramāne
Vispārējo klavieru skolotāja
E-pasts: inese.ramane@edmv.lv
Tel.: 26704158


Lelde Paula
Klavierspēles skolotāja. Klavieransambļa vadītāja.
Vijoles un čello nodaļas koncertmeistare.
E-pasts: leldepaula@inbox.lv


Sandra Jalaņecka
Stīgu nodaļas koncertmeistare.
Klavierspēles skolotāja.
E-Pasts: sandra.jalanecka@gmail.com
Tel: +371 268 897 12


Mūzikas pamati sākumskolā


Zaiga Lazdiņa- Radziņa
metodiskās komisijas Mūzikas pamati sākumskolā vadītāja, solfedžo skolotāja, sagatavošanas klases skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Ginta Pētersone
ritmikas skolotāja, sagatavošanas klases skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Ingrīda Upmace
solfedžo skolotāja, sagatavošanas klases skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Uģis Pētersons
Koncertmeistars
E-pasts:
Tel.:


Marina Gribinčika
Solfedžo, kompozīcijas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Tehnoloģijas un zinātņu pamati


Aija Zvaigzne
Vēstures,
Sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāja
E-pasts: aija.zvaigzne@inbox.lv
Tel.:


Ieva Moore
Ekonomikas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Iveta Dreiblate
Matemātikas skolotāja
NMV strukturvienības EDMS vadītāja
E-pasts:
Tel.:


Laila Kampe
Matemātikas skolotāja
E-pasts: lailakampe@inbox.lv
Tel.:


Anita Meiere
Vizuālās mākslas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Ilze Darģe
Matemātikas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Māra Kauliņa – Pērkona
Matemātikas un informātikas skolotāja
Tel.:


Dzintra Lazda
Informātikas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Inese Beķere
Ģeogrāfijas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Jolanta Lapiņa
Matemātikas skolotāja
E-pasts: lapina.jolanta@inbox.lv
Tel.:


Zane Plēpe
Ķīmijas,
Fizikas un dabaszinātņu skolotāja
E-pasts: zane.plepe@gmail.com
Tel.:


Svešvalodas, vēsture un kultūra


Agnese Miteniece
Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Aija Zvaigzne
Vēstures
Sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāja
E-pasts: aija_zvaigzne@inbox.lv
Tel.:


Inga Ļipuncova
Vācu valodas skolotāja
Metodiskā kabineta vadītāja
E-pasts: i.lipuncova@inbox.lv
Tel.:


Aida Fedotova
Vēstures un sociālo zinību skolotāja
E-pasts: aidafedotova@inbox.lv
Tel.:


Aļona Zaiceva
Krievu valodas un literatūras skolotāja
E-pasts:bib-1@inbox.lv
Tel.:


Inga Strautmane
Angļu valodas skolotāja
E-pasts:strautmane@gmail.com
Tel.:


Aija Strautiņa
Angļuv valodas skolotāja
E-pasts: aija.strautinja@gmail.com
Tel.:


Inese Dzerkale
E-pasts:
Tel.:


Jevgēnija Laizāne – Kote
Angļu valodas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Sākumskola, sports un vizuālā māksla


Aija Feldberga
E-pasts:
Tel.:


Edīte Krole – Gaišute
Sākumskolas skolotāja
Metodiskā kabineta vadītāja
E-pasts:ekg@inbox.lv
Tel.:


Sigita Blūmfelde
Sākumskolas un sociālo zinību skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Anda Baltmugure
Sākumskolas skolotāja
E-pasts: andabaltmugure@inbox.lv
Tel.:


Baiba Leimane
Sākumskolas skolotāja
Struktūrvienības vadītājas vietniece macību darbā
E-pasts: baiba.leimane@inbox.lv
Tel.:


Ludmila Orlova
E-pasts:
Tel.:


Andris Podāns
Mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem
E-pasts:
Tel.:


Brigita Avišāne
Sākumskolas skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Sandra Pētersone – Bērziņa
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm
E-pasts:
Tel.:


Dzimtā valoda un literatūra


Annija Diedrika
Latviešu valodas un lieteratūras skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Irita Brūvere
Latviešu valodas un lieteratūras skolotāja
E-pasts: mirabella@inbox.lv
Tel.:


Aļona Zaiceva
Krievu valodas un lieteratūras skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Gaļina Mitrafonova
Krievu valodas un lieteratūras skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Ieva Artmane
Latviešu valodas un lieteratūras skolotāja
E-pasts:
Tel.:


Mariana Zēberga
Krievu un latviešu valodas skolotāja
E-pasts:
Tel.: