Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagogu saraksts

Skolā kopumā strādā xx daudzums pedagogu… Mūzikas nodaļās strādā…..