Ieva Āne-Miķelsone 7. Latviešu valodas un literatūras skolotāja


Ieva Artmane II un IIa Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Brigita Avišāne 1. Sākumskolas, dabaszinību skolotāja
Anda Baltmugure 4. Sākumskolas skolotāja
Sigita Blūmfelde 2. Sākumskolas, sociālo zinību skolotāja
Irita Brūvere 8. Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Natālija Buile Ģeogrāfijas skolotāja
Iveta Dreiblate Matemātikas skolotāja
Inese Dzerkale Angļu valodas skolotāja
Aida Fedotova 7.b Vēstures, sociālo zinību skolotāja
Aija Feldberga IIIa Sporta skolotāja
Laura Grava Bioloģijas, dabaszinību skolotāja
Laila Kampe 9.b Matemātikas skolotāja
Māra Kauliņa-Pērkona I un Ia Matemātikas, informātikas skolotāja
Ina Kārkliņa 6.a Latviešu un krievu valodas skolotāja
Edīte Krole-Gaišute 3. Sākumskolas skolotāja
Katrīna Kubecka Mūzikas skolotāja
Jevgenija Laizāne-Kote 8.a Angļu valodas, sociālo zinību skolotāja
Jolanta Lapiņa 5. un 5.b Matemātikas skolotāja
Dzintra Lazda Informātikas skolotāja
Baiba Leimane Matemātikas skolotāja
Inga Ļipuncova III Vācu valosdas skolotāja
Miķelis Mažis Angļu valodas skolotājs
Anita Meiere Vizuālās mākslas, matemātikas skolotāja
Lada Mirska 2.a un 3.a Sākumskolas skolotāja
Ieva Moore Ekonomikas skolotāja
Agnese Miteniece Kulturoloģijas, vizuālās mākslas skolotāja
Gaļina Mitrofanova Krievu valodas un literatūras skolotāja
Ludmila Orlova 4.a Sākumskolas skolotāja
Sandra Pētersone-Bērziņa Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Zane Plēpe 6. Fizikas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja
Andris Podāns Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Inguna Strautmane 9. Angļu valodas skolotāja
Artūrs Vizulis Sporta skolotājs
Aļona Zaiceva 7.a Krievu valodas un literatūras skolotāja
Marianna Zēberga 9.a Latviešu un krievu valodas skolotāja
Aija Zvaigzne 5.a Vēstures, sociālo zinību skolotāja