Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas norēķinu rekvizīti

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”

Emīla Dārziņa mūzikas skola

Kalnciema 12, Rīga, LV – 1048
Tālrunis: 67612332

Fakss: 67612653
E-pasts: kanceleja@edmv.lv

Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VASTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B