Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas norēķinu rekvizīti

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola
Reģistrācijas numurs: 90000013095
Juridiskā adrese: Kalnciema iela 10 k-2, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67612332, 67612653
Fakss: 67612653
E-pasts: kanceleja@edmv.lv
Valsts kase
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Kods; TRELLV22
Konts: LV86TREL2220531005000