Attēlu rezultāti vaicājumam “music theory”

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS SKOLĀ


Par uzņemšanu !

§ 1

Pamatojoties uz uzrādītajiem iestājeksāmenu rezultātiem un uzņemšanas komisijas lēmumu, 2021./2022. mācību gadā PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola Emīla Dārziņa mūzikas skolā uzņemti:

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Reģistrācijas numursKlase
2021-162.
2021-605.
2021-626.
2021-297.
2021-109.
2021-389.

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle

2021-509.Vijoles spēle
2021-309.Čella spēle

            Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle

2021-187.Flautas spēle
2021-28.Obojas spēle

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle

2021-36.

§ 2

2021./2022. mācību gadā PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola Emīla Dārziņa mūzikas skolā I kursā uzņemti:

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Reģistrācijas numurs
2021-22
2021-27
2021-47
2021-21
2021-34

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle

2021-33Vijoles spēle
2021-54Vijoles spēle
2021-37Vijoles spēle
2021-32Vijoles spēle
2021-28Vijoles spēle
2021-44Alta spēle
2021-11Čella spēle
2021-24Arfas spēle
2021-55Čella spēle
2021-61Čella spēle

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle

2021-35Obojas  spēle
2021-53Klarnetes  spēle
2021-31Mežraga spēle

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle

2021-48
2021-23

§ 4

Trūkstošos dokumentus jāiesniedz skolas kancelejā līdz 10. jūlijam. Pirms dokumentu iesniegšanas sazināties ar skolas kanceleju – tel. 67612332 vai edms@nmv.lv

§ 5

Noteikt papildpārbaudījumu 2021. gada  24 . augustā plkst. 11:00:

Reģistrācijas numursMācību priekšmets
2021-15Solfedžo

Pamats: Uzņemšanas komisijas lēmums.


Par uzņemšanu 1.klasē

JAUNUMI

§ 1

Pamatojoties uz uzrādītajiem rezultātiem un uzņemšanas komisijas 7. jūnija lēmumu, 2021./2022. mācību gadā 1. klasē profesionālās ievirzes izglītības programmās uzņemti:

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Reģistrācijas numurs
2021-6
2021-59
2021-40
2021-9

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle

2021-36Vijoles spēle
2021-39Vijoles spēle
2021-8Vijoles spēle
2021-57Vijoles spēle
2021-25Vijoles spēle
2021-49Arfas spēle
2021-41Čella spēle
2021-13Čella spēle

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle

2021-56Obojas spēle
2021-46Klarnetes spēle
2021-7Fagota spēle
2021-43Trompetes spēle
2021-42Trompetes spēle

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle

2021-51

§ 2

Trūkstošos dokumentus jāiesniedz kancelejā līdz 1. jūlijam. Pirms dokumentu iesniegšanas sazināties ar skolas kanceleju – tel. 67612332 vai edms@nmv.lv

§ 3

Par pirmo tikšanos pirms mācību gada sākuma augustā sekot skolas mājas lapā www.edmv.lv

Pamats: Uzņemšanas komisijas lēmums.Uzņemšanas prasības


Iestājpārbaudījuma prasības mūzikas literatūrā instrumentālistiem 2021 


Iestājpārbaudījuma prasības mūzikas literatūrā teorētiķiem 2021 


Iestājpārbaudījuma saturs un norise solfedžo 2021


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA PARAUGS MŪZIKAS LITERATŪRĀ UZ 8. KLASI


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA PARAUGS MŪZIKAS LITERATŪRĀ UZ 9. KLASI 


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA PARAUGS MŪZIKAS LITERATŪRĀ UZ I KURSU (instrumentālistiem)Uzņemšanas iesniegums