Attēlu rezultāti vaicājumam “music theory”

Taustiņinstrumentu spēle

Uzņemšanas eksāmenu prasības taustiņinstrumentu spēlē – Fails


Stīgu instrumentu spēle

Uzņemšanas prasības stīgu instrumentu spēlē – Fails


Pūšaminstrumentu spēle

Uzņemšanas prasības pūšaminstrumentu spēlē – Fails


Sitaminstrumentu spēle


Mūzikas vēsture un teorija


Solfedžo

Prasības solfedžo stājoties 9.klasē – Fails

Prasības solfedžo stājoties I kursā – Fails

Prasības solfedžo 2.- 9.klase – Fails


Mūzikas literatūra

Mūzikas literatūras iestājeksāmenu prasības – Fails

Valsts valoda