Attēlu rezultāti vaicājumam “music theory”

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS SKOLĀ


Uzņemšana 1. klasē notiks pirmdien, 2021.gada 7.jūnijā, precīzs ierašanās laiks tiks paziņots katram individuāli.
Specialitātes video 1.klases reflektantiem, kuriem tas ir iespējams, jāiesūta līdz 4.jūnijamUz pārējām klasēm specialitātes spēles video jāiesūta līdz 10.jūnijam.Pārrunu mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos laiks tiks paziņots katram individuāli.Uzņemšanas prasības


Iestājpārbaudījuma prasības mūzikas literatūrā instrumentālistiem 2021 


Iestājpārbaudījuma prasības mūzikas literatūrā teorētiķiem 2021 


Iestājpārbaudījuma saturs un norise solfedžo 2021


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA PARAUGS MŪZIKAS LITERATŪRĀ UZ 8. KLASI


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA PARAUGS MŪZIKAS LITERATŪRĀ UZ 9. KLASI 


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA PARAUGS MŪZIKAS LITERATŪRĀ UZ I KURSU (instrumentālistiem)Uzņemšanas iesniegums